REGULAMENT CONCURS „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!”

Organizator

Concursul organizat pe pagina de Facebook/ site este conceput şi administrat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, cu sediul în municipiul Călărași, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, județul Călărași, poștă electronică: office@adrmuntenia.ro, codul fiscal 11390243. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

ADR Sud-Muntenia, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, recunoscut ca brand REGIO, implementează 915 proiecte, cu o valoare totală de 9.956,75 milioane lei.

Organizat la sfârșitul perioadei de implementare a Programului, concursul „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!” a luat naștere din dorința de a promova proiectele finanțate cu succes prin REGIO, în toate cele șapte județe componente ale regiunii (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), de a-i răsplăti pe beneficiarii acestora pentru munca depusă și de a-i încuraja să privească cu optimism spre oportunitățile viitoare.

Câștigătorii concursului vor beneficia de mini campanii de promovare a proiectelor câștigătoare, constând într-o postare pe pagina de Facebook a Agenției. (o scurtă descriere a proiectului, însoțită de fotografiile transmise de beneficiar).

Totodată, câștigătorii vor fi premiați în cadrul galei concursului cu diplome, plachete și diverse cadouri simbolice.

Având în vedere că, în executarea prezentului contract, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Operator de date, va prelucra date cu caracter personal, puse la dispoziție de către câștigătorii concursului, părțile convin următoarele:

(1) În măsura în care, oricare astfel de date sunt considerate date cu caracter personal conform Legilor privind Protecția Datelor, ADR Sud-Muntenia este Controlorul unor astfel de date și va prelucra în consecință aceste date, respectând Legile privind Protecția Datelor.

(2) Câștigătorii concursului recunosc că ADR Sud-Muntenia va avea dreptul de a folosi și de a divulga datele transmise în scopul promovării premiilor.

(3) În acest scop, fiecare participant este de acord cu colectarea, prelucrarea și stocarea datelor.

Premiile sunt acordate proiectelor înscrie în cele zece domenii, cunoscute din cadrul obiectivelor politicii de coeziune. În funcție de voturile acumulate în cadrul campaniei, conform Regulamentului prezent, se vor acorda premii primilor trei clasați la fiecare categorie.

Premiile „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!” sunt acordate proiectelor din următoarele domenii tematice: 

Axă

Prioritate

Obiectiv specific

Acțiune

Domeniu

2

2.1

2.1.A

2.1.A - Microîntreprinderi

Afaceri

2

2.1

2.1.B

2.1.B - Incubatoare de afaceri

Afaceri

2

2.2

2.2

2.2 - IMM

Afaceri

3

3.1

3.1.A

3.1.A - Eficiență energetică în sectorul rezidențial

Eficiență energetică

3

3.1

3.1.B

3.1.B - Eficiență energetică în sectorul public

Eficiență energetică

3

3.1

3.1.C

3.1.C - Iluminat public

Eficiență energetică

3

3.2 (4e)

3.2

3.2 - Mobilitate urbană în municipii și orașe

Dezvoltare urbană

4

4.1

4.1

4.1 - Mobilitate urbană în municipii reședință de județ

Dezvoltare urbană

4

4.2

4.2

4.2 - Regenerare urbană în municipii reședință de județ

Regenerare urbană

4

4.3

4.3

4.3 - DLRC în municipii reședință de județ

Social

4

4.4

4.4

4.4 - Educație - creșe și grădinițe în municipii reședință de județ

Educație

4

4.4

4.5

4.5 - Învățământ școlar și liceal în municipii reședință de județ

Educație

5

5.1

5.1

5.1 - Monumente istorice

Patrimoniu cultural

5

5.1

5.1

5.1 - Unități de cult

Patrimoniu cultural

5

5.2

5.2

5.2 - Regenerare urbană în municipii și orașe

Regenerare urbană

6

6.1

6.1

6.1 - Infrastructură rutieră județeană

Infrastructură rutieră

7

7.1

7.1

7.1 - Turism

Turism

8

8.1

8.1.A

8.1.A - Ambulatorii

Sănătate

8

8.1

8.1 - CCI

8.1.B - Centre Comunitare Integrate

Social

8

8.1

8.2 - UPU

8.2 - Unițăti de Primiri Urgențe

Sănătate

8

8.1

8.3.A

8.3.A - Servicii sociale - grup vulnerabil Persoane vârstnice

Social

8

8.1

8.3.B

8.3.B - Servicii sociale - grup vulnerabil Persoane cu dizabilități

Social

8

8.1

8.3.C

8.3.C - Servicii sociale - grup vulnerabil Copii

Social

9

9.1

9.1

9.1 - DLRC în municipii și orașe

Social

10

10.1

10.1.A

10.1.A - Educație (creșe și grădinițe)

Educație

10

10.1

10.1.B

10.1.B - Școli

Educație

10

10.1

10.2

10.2 - Învățământ profesional și tehnic

Educație

10

10.1

10.3

10.3 - Universități

Educație

13

13.1

13.1

13.1 - Dezvoltare urbană

Dezvoltare urbană

13

13.1

13.1

13.1 - Îmbunătățirea locuințelor sociale

Social

13

13.1

13.1

13.1 - Îmbunătățirea serviciilor culturale și/sau recreative (centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee etc.)

Educație

13

13.1

13.1

13.1 - Regenerare urbană (spații verzi)

Regenerare urbană

13

13.1

13.1

13.1 - Îmbunătățirea serviciilor sociale (centre de zi, cantine sociale, servicii sociale)

Social

13

13.1

13.1

13.1 - Îmbunătățirea serviciilor educaționale (creșe, grădinițe, școli)

Educație

Excepții: Pentru Axa 2, domeniul Afaceri și Axa 5, domeniul Patrimoniu cultural, pot fi votate două proiecte, unul pentru Microîntreprinderi și unul pentru IMM-uri, respectiv unul pentru Monumente istorice și altul pentru Biserici. Astfel, pentru fiecare domeniu, vor fi acordate câte șase premii.

Atenție! La Axa 13, ținând cont că vorbim despre proiecte integrate, proiectul va fi înscris în domeniul în care ați avut cea mai mare alocare bugetară!

Criterii de eligibilitate și de acordare a premiilor

Toate candidaturile pentru premiile „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!” trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) Candidatura va fi depusă prin intermediul formularului online, până pe data de 30 septembrie 2023, ora 23:59:59 CET;

b) Candidatura se va referi la un proiect care a primit cofinanțare UE de la Fondul european de dezvoltare regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în regiunea Sud-Muntenia;

c) Sunt luate în considerare doar proiectele care au un stadiu fizic de cel puțin 90% menționat în ultimul raport de progres transmis la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia;

d) Proiectul trebuie să se refere clar la una dintre cele zece domenii. Un proiect nu poate fi depus pentru mai multe categorii;

e) Proiectul nu face obiectul cercetărilor într-un dosar de urmărire penală.

Procesul de selecție

Procesul de selecție se va desfășura conform tabelului:

Perioada

Activitatea

1 august-30 septembrie

Perioada de înscriere a proiectelor

1 octombrie – 2 octombrie

Evaluarea candidaturilor depuse

3 octombrie

Afișarea candidaților eligibili

4 octombrie – 1 noiembrie

Perioada de votare a proiectelor

2-3 noiembrie

Ierarhizarea proiectelor în urma voturilor publicului

noiembrie

Gala „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!”

Evaluarea candidaturilor depuse și validarea candidaților vor fi făcute de către o comisie alcătuită din experți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în baza criteriilor enunțate mai sus. Ierarhizarea proiectelor se va face automat, în urma procesului de votare.

Ghid practic al concursului „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!”

Cum înscriu un proiect?

Completați toate câmpurile formularului de candidatură, online, de la adresa https://concurs.adrsm.ro/, secțiunea Înscrieți un proiect.

Descrierea și impactului proiectului: O descriere pe scurt, captivantă, în aproximativ 2500 de caractere, a proiectului care urmează a fi depus, care să demonstreze publicului larg de ce este excepțional proiectul dumneavoastră și cum contribuie acesta la îmbunătățirea vieții comunităților din regiunea Sud-Muntenia. Ce impact local și regional a avut proiectul și cum a schimbat în bine regiunea Sud-Muntenia?

De asemenea, vi se solicită să trimiteți imagini de înaltă rezoluție care vor fi utilizate pe diverse canale de comunicare, de exemplu în materiale tipărite, online, atât în timpul concursului, cât și după încheierea acestuia. Aceste imagini trebuie să aibă cel puțin 150 dpi și maxim 25 MB. Fotografiile trebuie să fie în format jpeg și png. De asemenea, vă solicităm să bifați căsuța prin care vă asumați că organizația pe care o reprezentați este deținătoarea drepturilor de autor și, prin urmare, că deține toate drepturile relevante, inclusiv autorizațiile persoanelor identificabile din imagini, și că imaginile pot fi utilizate de către ADR Sud-Muntenia în scopul promovării premiilor pe toate platformele.

Candidatura va fi completată de formularul de declarație privind acordul pentru înscrierea proiectului în concurs și consimțământul privind utilizarea și procesarea imaginilor fotografice transmise.

Candidatura va fi finalizată numai după ce faceți clic pe butonul Trimiteți, iar înregistrarea acesteia va fi anunțată prin e-mail.

Care este următorul pas după depunerea candidaturii?

După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, toate proiectele înscrise în concurs vor trece printr-o verificare de eligibilitate, iar rezultatul va fi publicat pe site-ul concursului, pe site-ul și pe contul de Facebook ale Agenției.

Deținătorii proiectelor vor fi informați cu privire la rezultatul verificării de eligibilitate și prin intermediul e-mailului.

Cum se votează?

Sistemul de vot online va fi deschis în intervalul 4 octombrie-1 noiembrie 2023. În această perioadă, publicul va avea posibilitatea de a vota proiectul preferat dintre proiectele finaliste. Recomandăm candidaților eligibili să își facă cunoscută candidatura în competiție, în vederea obținerii unui număr cât mai mare de voturi.

Rezultatul votului va fi afișat în timp real pe site-ul concursului, https://concurs.adrsm.ro/.

Atenție! O persoană nu poate vota mai multe proiecte din același domeniu folosind aceeași adresă de e-mail, cu excepțiile menționate în regulament.

Câștigătorii concursului vor fi premiați la ceremonia din cadrul Galei „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!”, care va fi anunțată la o dată ulterioară, prin intermediul platformelor de comunicare ale Agenției.

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook sau la e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.


REGULAMENT CONCURS „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!” pentru votanți

Organizator

Concursul „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!”, organizat pe site-ul https://concurs.adrsm.ro/ și popularizat pe pagina de Facebook, este conceput şi administrat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, cu sediul în municipiul Călărași, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, județul Călărași, poștă electronică: office@adrmuntenia.ro, codul fiscal 11390243. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul Oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

Organizat la sfârșitul perioadei de implementare a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, concursul „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!” a luat naștere din dorința de a promova proiectele finanțate cu succes prin REGIO, în toate cele șapte județe componente ale regiunii (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), de a-i răsplăti pe beneficiarii acestora pentru munca depusă și de a-i încuraja să privească cu optimism spre oportunitățile viitoare.

Totodată, în semn de mulțumire pentru susținerea activității Agenției și a proiectelor favorite, ADR Sud-Muntenia oferă votanților trei premii ce constau în mini-sejururi în Regiunea Sud-Muntenia.

Durata concursului

Concursul pentru votanți se desfășoară în perioada 4 octombrie - 1 noiembrie 2023.

Condiții de participare și de eligibilitate

La concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România şi care furnizează date reale privind identitatea şi posibilitatea de contactare a sa (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

Nu au dreptul să participe la concurs angajații Organizatorului.

Mecanismul concursului

Participanții la concurs trebuie să:

 1. Aibă o adresă de e-mail validă;
 2. Să aibă număr de telefon valid;
 3. Să voteze proiectul favorit.

Premii

Premiile, care constau în mini-sejururi în regiunea Sud-Muntenia, vor fi acordate în ordinea extragerii, după cum urmează:

 • primul număr extras va primi premiul III, un mini-sejur la Vila La Monitori 4* din Sinaia, Prahova,
 • al doilea va primi premiul II, mini-sejurul la Hotel Posada Vidraru 4* din Argeș,
 • ultimul extras va primi premiul I, un mini-sejur la Hotelul Peștera Wellness & Spa 5* din Dâmbovița.

*Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare.

Desemnarea câștigătorului

Extragerea câștigătorilor se va face în timpul Galei „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!”, prin tragere la sorţi. Bilețelele cu datele furnizate de votanți vor fi introduse într-o urnă, din care reprezentanții celor trei unități de cazare vor extrage câștigătorii.

Câștigătorii vor fi contactați telefonic în termen de două zile de la extragere, de către un reprezentant al ADR Sud-Muntenia.

După contactarea telefonică a câștigătorului, acesta are termen alte două zile să pună la dispoziția Organizatorului prin e-mail, copia cărții de identitate necesară validării și punerii în posesie a premiului.

Punerea în posesie a premiului se va face sub forma acordării unui voucher care va fi trimis câștigătorului prin e-mail, la adresa furnizată. Perioada de valabilitate a voucherului: 15.01-31.05.2024 și poate fi folosit exclusiv cu acordul prealabil al proprietarului hotelului în funcție de disponibilitate.

În cazul în care câştigătorul nu respectă condițiile Regulamentului sau a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda următorului utilizator, ales prin tragere la sorți, prin intermediul platformei random.org, de către reprezentanții Organizatorului, care au făcut parte din comisia de validare a proiectelor. Extragerea va fi publicată pe pagina de Facebook a Agenției.

Ghid practic al concursului „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!”

Cum se votează?

Sistemul de vot online va fi deschis în intervalul 4 octombrie-1 noiembrie 2023. În această perioadă, publicul va avea posibilitatea de a vota proiectul preferat dintre proiectele finaliste, pe site-ul concursului https://concurs.adrsm.ro/.

Pentru ca votul să fie validat, votantul trebuie să voteze câte un proiect pe fiecare domeniu.

Excepții: Pentru Axa 2, domeniul Afaceri și Axa 5, domeniul Patrimoniu cultural, pot fi votate două proiecte, unul pentru Microîntreprinderi și unul pentru IMM-uri, respectiv unul pentru Monumente istorice și altul pentru Biserici.

Atenție! O persoană nu poate vota mai multe proiecte din același domeniu folosind aceeași adresă de e-mail, cu excepțiile menționate în regulament.

Fiecare votant va primi, odată cu validarea votului, și un ID, cu ajutorul căruia va putea fi identificat.

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/adrsudmuntenia sau la e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal introduse de participanți se va face în deplină conformitate cu prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și a celorlalte dispoziții legale incidente.

(2) În acest scop, prin înscrierea la concurs, fiecare participant își exprimă acordul cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor și fotografiilor de către ADR Sud-Muntenia.

(3) Câștigătorii concursului își exprimă acordul ca ADR Sud-Muntenia să prelucreze datele cu caracter personal ale acestora în scopul promovării premiilor.

(4) Câștigătorii concursului își exprimă acordul ca ADR Sud-Muntenia să transmită datele acestora către hotelul unde va avea loc sejurul, în scopul acordării premiului sub formă de voucher.

Ce date cu caracter personal putem colecta

„Date cu caracter personal” se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). Putem colecta date cu caracter personal care vă privesc după cum urmează:

Pentru organizarea și desfășurarea concursului, contactarea dumneavoastră în calitate de câștigător și pentru livrarea premiilor vom prelucra date precum: nume utilizator, nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătură, fotografii.

Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Necesitate contractuală

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă permite să participați la concursul organizat pe baza prezentului Regulament și pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din participarea dumneavoastră la concurs.

Obligație legală

De exemplu, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • a îndeplini obligațiile fiscale privitor la acordarea premiului;
 • în scop probatoriu în legătură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii.

Interesele noastre legitime

Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de Organizator, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre legale, de exemplu, apărarea instituției în cazul litigiilor;
 • a ține evidența activităților desfășurate.

Consimțământul dumneavoastră

În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos, la secțiunea Cum să ne contactați, fără a aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Distribuirea datelor dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți

În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal terțelor părți/persoane dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil, de asemenea, să distribuim datele dumneavoastră cu caracter personal unor alte terțe părți în cazul în care sunteți de acord cu o astfel de distribuire.

Păstrarea datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

Măsuri de securitate luate pentru datele dumneavoastră cu caracter personal

Printre alte măsuri, asigurăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin criptare, protejarea parolei și prin restricționarea în alt mod a accesului la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care noi le prelucrăm, sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile:

 • dreptul de a afla dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi și de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, terțele părți cărora le sunt divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea oricăror date cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, mai exact, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat;
 • în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competent, și
 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luăm în legătură cu dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Noi nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute în secțiunea de mai jos „Cum să ne contactați”.

Cum să ne contactați

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare, puteți să ne contactați prin e-mail la adresa comunicare@adrmuntenia.ro. Puteți, de asemenea, să ne scrieți la: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Călărași, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, județ Călărași, cod poștal 910164, România.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Actualizarea preferințelor privind cookie-urile

Dacă v-ați răzgândit în privința consimțământului privind datele cu caracter personal pe care site-ul concurs.adrsm.ro le utilizează, puteți accesa butonul de mai jos pentru a modifica preferințele.